Prefecture Sightseeing spot or city
Aomori Hirosaki Castle and Park Mt. Hakkoda Mt. Osore Mt. Iwaki Oirase Stream
Shimokita Peninsula Tsugaru Peninsula Shirakami Sanchi
Lake Towada
Akita Kakunodate Lake Tazawa Oga Peninsula
Iwate Hiraizumi Sanriku Coast Esashi Fujiwara no Sato Tono Koiwai Farm
Yamagata Yama-dera Temple Okama Crater Lake/Zao Mogami River
Miyagi Sendai City Matsushima
Fukushima Mt. Bandai Lake Inawashiro Ouchi-juku Tsuruga Castle