Prefecture Sightseeing spot or city
Nagano Hakuba Tateyama Kurobe Alpine Route Zenkoji Temple
Norikura Matsumoto City Jigokudani Yen-koen (Onsen)
Kamikochi Nagano City
Niigata Sado-ga-shima Island
Yamanashi Mt. Fuji Fuji-go-ko Fujikyu High Land