Prefecture Sightseeing spot or city
Hiroshima Miyajima Hiroshima Peace Memorial Park Hiroshima City
Yamaguchi Hagi Kintai-kyo Bridge Shimonoseki Akiyoshi-dai Shuhodo
Tsunoshima Island
Okayama Kurashiki Hiruzen-kogen Seto Ohashi Bridge
Shimane Izumo Taisha Tsuwano Iwami Ginzan
Tottori Iwami Ginzan (Mine) Mt. Daisen